Fråga om tillämpning hos domstol av vissa sekretessbestämmelser till skydd dels för intresset att förebygga eller beivra brott, dels för enskilds personliga förhållanden. 5 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 17 och 18 §§, 12 kap 1 § sekretesslagen (1980:100).


Lagrum:
5 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100); 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100); 9 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100); 12 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)
NJA 1990 s 510 (nr 80)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-08-29

Målnummer:
Ö739-90