Frågor i ärenden om utlämning till Sovjetunionen för kapning av luftfartyg huruvida hinder mot utlämning förelåg enligt 7 § (II och III) eller 8 § (I, II och III) lagen (1957:668) om utlämning för brott.


Lagrum:
4 § lag (1957:668) om utlämning för brott; 7 § lag (1957:668) om utlämning för brott; 8 § lag (1957:668) om utlämning för brott; 12 § lag (1957:668) om utlämning för brott; 13 kap. 5 a § brottsbalken (1962:700)
NJA 1990 s 484 (nr 75)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-07-11

Målnummer:
Ö1178-90