I mål om ansvar för mord alternativt grov misshandel och vållande till annans död uppkommer fråga om bl a nödvärn vid försök till våldtäkt.


Lagrum:
3 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 24 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1990 s 370 (nr 62)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-06-21

Målnummer:
B179-90