Fråga huruvida ändring enligt 13 kap 3 § 1 st 3 RB av talan om återvinning i konkurs får göras efter utgången av den frist som gäller för sådan talan.


Lagrum:
39 § första st. konkurslagen (1921:225); 39 § tredje st. konkurslagen (1921:225); 40 b § andra st. konkurslagen (1921:225); 13 kap. 3 § första st. 1 rättegångsbalken (1942:740); 13 kap. 3 § första st. 3 rättegångsbalken (1942:740); 13 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1959 s. 659
NJA 1959 s. 659; NJA 1964 s. 38; NJA 1966 s. 193
NJA 1990 s 366 (nr 61)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-06-28

Målnummer:
Ö29-88