En butikskontrollant har, som påtryckningsmedel mot en snattare som skulle gripas, omhändertagit snattarens handväska. Fråga om åtgärdens laglighet.


Lagrum:
24 kap. 7 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 10 § första st. 2 polislagen (1984:387); 23 § första st. andra meningen polislagen (1984:387)
NJA 1990 s 324 (nr 54)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-06-13

Målnummer:
B248-89