Fråga om brottsrubricering och påföljd när någon genom inbrott trängt in i annans bostadslägenhet.


Lagrum:
4 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 8 § brottsbalken (1962:700); 12 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1990 s 315 (nr 52)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-05-31

Målnummer:
B633-89