Fråga huruvida beslut om förhör Vid belgisk domstol med medmisstänkt Var förenligt med lagen (1946:817) om bevisupptagning Vid utländsk domstol.


Lagrum:
1 § lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol; 36 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1990 s 273 (nr 46)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-05-11

Målnummer:
B93-90