Under en operation skar läkarna av en nervtråd utan att i förväg ha informerat patienten om att en sådan åtgärd kunde bli aktuell. Patienten har därför inte kunnat lämna ett preciserat samtycke till åtgärden. Det samtycke hon lämnat före operationen har inte ansetts underförstått omfatta nervavskärningen. Läkarnas åtgärd har med hänsyn till omständigheterna ansetts försvarlig och inte kunna grunda skadeståndsskyldighet för deras arbetsgivare, en landstingskommun.


Lagrum:
3 kap. 1 § skadeståndslagen  (1972:207); 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763); 5 § lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.
NJA 1990 s 228 (nr 40)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-07-19

Målnummer:
T14-87