Straffrihetsregeln i 17 kap 11 § 3 st BrB.


Lagrum:
17 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 17 kap. 12 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1990 s 175 (nr 30)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-03-29

Målnummer:
B418-89