Fråga om påföljd vid icke ringa misshandel. (I och II).


Lagrum:
3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 8 § brottsbalken (1962:700); NJA 1975 s 438
NJA 1975 s 438; NJA 1975 s. 768; NJA 1977 s. 521; NJA 1982 s. 675
NJA 1990 s 84 (nr 17)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-03-07

Målnummer:
B431-89