Tillgrepp av fortskaffningsmedel har ansetts inte kunna utgöra för brott till häleri. 9 kap 6 §, 8 kap 7 § och 10 kap 7 § 1 st BrB. (Begränsad prövning enligt 54 kap 11 a § RB.)


Lagrum:
9 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 10 kap. 7 § första st. brottsbalken (1962:700); 54 kap. 11 a § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1990 s 9 (nr 4)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-01-26

Målnummer:
B1128-89