Tillämpning av det s k ursäktsrekvisitet vid ansökan om resning i ett dispositivt tvistemål.


Lagrum:
58 kap. 1 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 25 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1989 s 843 (nr 140)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-12-22

Målnummer:
Ö424-89