Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa. Tillika fråga om påföljd för sådant brott.


Lagrum:
2 § narkotikastrafflagen (1968:64); 30 kap. 5 § andra st. brottsbalken (1962:700); 30 kap. 9 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1989 s 837 (nr 138)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-12-22

Målnummer:
B108-89