Fråga om bedrägerier som avsåg varor till ett värde av omkring 185 000 kr skulle bedömas enligt 9 kap 1 eller 3 § BrB. Tillika fråga om påföljd för grovt bedrägeri.


Lagrum:
9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 9 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1989 s 810 (nr 134)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-12-20

Målnummer:
B814-88