I HovR:n har förekommit sådant rättegångsfel som avses i 50 kap 28 § RB. Felet kan inte antas ha inverkat på målets utgång. Fråga om möjligheten att undanröja domen och återförvisa målet.


Lagrum:
50 kap. 26 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 28 § rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1989 s 646 (nr 108)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-11-06

Målnummer:
T491-88