Vid husrannsakan i en villa greps ägaren A och fördes till en polisstation för förhör. Under A:s bortovaro tillgreps pengar i villan. Fråga om staten är skyldig att ersätta skadan.


Lagrum:
3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207); 28 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 28 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1989 s 607 (nr 101)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-10-23

Målnummer:
T373-87