Fråga om tillämpning av 4 § 2 st räntelagen på fordran på grund av proprieborgen för avbetalningsköp.


Lagrum:
4 § räntelagen (1975:635); 9 § lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.; 10 § lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
NJA 1989 s 546 (nr 93)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-10-11

Målnummer:
T454-88