Talan mot beslut, varigenom länsskattemyndighet avslagit ansökan om anstånd med erläggande av gåvoskatt enligt 55 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, skall föras inom två veckor från den dag beslutet meddelades.


Lagrum:
55 § lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt; 60 § lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt; 21 § lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken; 52 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1989 s 526 (nr 88)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-09-28

Målnummer:
Ö175-89