Åtal för grovt skattebedrägeri har ansetts inte vara styrkt och därför ogillats. - Yrkande om ansvar för medhjälp till grovt skattebedrägeri, vilket först i HD framställts som alternativ till ogillat åtal för grovt skattebedrägeri, har avvisats. - Sådan justering av åtal för medhjälp till grovt skattebedrägeri som inneburit ökning av det belopp som påståtts vara undandraget från beskattning har ansetts inte kunna ske efter utgången av preskriptionstiden för brottet.


Lagrum:
4 § skattebrottslagen (1971:69); 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 35 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 45 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1970 s. 367
NJA 1970 s. 367; NJA 1987 s. 194; NJA 1987 s. 201
NJA 1989 s 469 (nr 78)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-09-01

Målnummer:
B505-87