En folksamling på drygt 200 personer hade tagit sig in på en arbetsplats för ett motorvägsbygge i syfte att hindra bygget. Deltagare i folksamlingen, som vägrat att följa uppmaning från polisen att lämna arbetsplatsen, har dömts för ohörsamhet mot ordningsmakten.


Lagrum:
16 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 2 § 1. polislagen (1984:387)
NJA 1989 s 308 (nr 54)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
14 juni 1989

Målnummer:
DB 10