Hyresvärds förmånsrätt enligt 5 § 1 st 1 förmånsrättslagen (1970:979) omfattar fordran på hyra och ränta intill ett sammanlagt belopp, som svarar mot högst tre månaders hyra. Därutöver skall under konkurs ej beräknas ränta enligt 138 § 2 st konkurslagen (1921:225).


Lagrum:
5 § första st. förmånsrättslagen (1970:979); 138 § andra st. konkurslagen (1921:225); 5 kap. 11 § andra st. konkurslagen (1987:672)
NJA 1989 s 142 (nr 30)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-03-31

Målnummer:
Ö655-87