Mord eller dråp?


Lagrum:
3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); NJA 1980 s. 406
NJA 1980 s. 406; NJA 1985 s. 510; NJA 1987 s. 33
NJA 1989 s 97 (nr 23)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-03-10

Målnummer:
B1224-88