Ett i grekiskt fartygsregister infört fartyg försåldes på exekutiv auktion i Sverige. Fråga huruvida en grekisk sjömanspensionskassa hade sjöpanträtt enligt svensk lag i fartyget till säkerhet för fordran på obetalda pensionsavgifter och därigenom förmånsrätt vid fördelningen av köpeskillingen framför fordran med panträtt på grund av inteckning i fartyget. 244 § 1 st 1 sjölagen, jfr 4 § 1 förmånsrättslagen.


Lagrum:
244 § 1 st. 1 sjölagen (1891:35 s. 1); 4 § 1 förmånsrättslagen (1970:979); NJA 1956 s. 719
NJA 1956 s. 719; NJA 1976 s. 708
NJA 1988 s 283 (nr 51)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1988-06-07

Målnummer:
T392-87