Fråga om påföljd för grova skattebedrägeribrott och bokföringsbrott.


Lagrum:
23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 4 § skattebrottslagen (1971:69)
NJA 1988 s 248 (nr 44)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1988-05-11

Målnummer:
B524-87