Val av påföljd för misshandel mot hustru.


Lagrum:
3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1988 s 156 (nr 29)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1988-03-25

Målnummer:
B29-88