Våldtäkt enligt 6 kap 1 § 1 st eller 2 st BrB?


Lagrum:
6 kap. 1 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 6 kap. 1 § 2 st. brottsbalken (1962:700); NJA 1986 s. 127
NJA 1986 s. 127; NJA 1986 s. 414
NJA 1988 s 40 (nr 7)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1988-02-09

Målnummer:
B678-87