Va-nämnden eller allmän domstol?


Lagrum:
12 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 29 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 37 § 6 lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
NJA 1987 s 689 (nr 116)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-10-13

Målnummer:
Ö1013-86