En grupp polismän i en polisbuss har, utan att laga grund förelegat, med våld tvingat en person att åka med i polisbussen från Stockholms centrum till Skeppsholmen. Såväl bussföraren som en av de övriga polismännen har fällts till ansvar för olaga tvång, trots att ingen av dem hade ställning som förman.


Lagrum:
4 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 8 § polisinstruktion (1972:511)
NJA 1987 s 655 (nr 111)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-10-01

Målnummer:
B1081-84