Val av påföljd för försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott. 10 § skattebrottslagen och 11 kap 5 § BrB.


Lagrum:
10 § skattebrottslagen (1971:69); 11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); NJA 1983 s. 205
NJA 1983 s. 205; NJA 1984 s. 710; NJA 1986 s. 652
NJA 1987 s 130 (nr 24)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-02-20

Målnummer:
B1194-85