Mord eller dråp?


Lagrum:
3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); NJA 1975 s. 594
NJA 1975 s. 594; NJA 1980 s. 407; NJA 1985 s. 510
NJA 1987 s 33 (nr 7)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-01-27

Målnummer:
B1074-86