Fråga om ansvar för mannamån mot borgenärer och bokföringsbrott. Tillika fråga, när den tilltalade befunnits skyldig till mannamån mot borgenärer, om påföljd och näringsförbud.


Lagrum:
11 kap. 4 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1986 s 779 (nr 137)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-12-19

Målnummer:
B971-85