Val av påföljd för försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott. 10 § skattebrottslagen (1971:69) och 11 kap 5 § BrB.


Lagrum:
10 § skattebrottslagen (1971:69); 11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); NJA 1983 s. 205
NJA 1983 s. 205; NJA 1984 s. 710
NJA 1986 s 652 (nr 117)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-11-19

Målnummer:
B556-86