Anteckning om intresseanmälan enligt 5 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har skett samma dag som fastigheten överläts. Ansökan om lagfart på grund av överlåtelsen har avslagits enligt 20 kap 6 § 5 JB.


Lagrum:
5 § lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv; 20 kap. 6 § 5 jordabalken (1970:994)
NJA 1986 s 485 (nr 82)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-09-18

Målnummer:
Ö1303-85