Våldtäkt enligt 6 kap 1 § 1 st eller 2 st BrB?


Lagrum:
6 kap. 1 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 6 kap. 1 § 2 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1986 s 414 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-07-22

Målnummer:
B150-86