Fråga, i mål om skadestånd på grund av intrång i upphovsrätt, om skyldighet för svaranden att för utredning om skadans storlek lämna ut vissa försäljningsuppgifter avseende datum, volym och pris. Yrkeshemlighet? 38 kap 2 § jämförd med 36 kap 6 § RB.


Lagrum:
38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 36 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1986 s 398 (nr 63)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-07-18

Målnummer:
Ö1218-85