En regementschef meddelade beslut om disciplinhot i ett fall som inte omfattades av den militära bestraffningsrätten. Fråga huruvida felet utgör resningsgrund eller domvilla.


Lagrum:
58 kap. 2 § 3 rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § 1 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1985 s 649 (nr 114)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-10-02

Målnummer:
Ö1534-83