Mord eller dråp? Tillika fråga om straffmätningen för mord.


Lagrum:
3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1985 s 510 (nr 88)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-07-08

Målnummer:
B369-85