Förare av en personbil har tankat bensin på en bemannad bensinstation och avvikit utan att betala. Gärningen har bedömts som snatteri.


Lagrum:
8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 4 § 2 mom. trafikbrottslagen (1951:649)
NJA 1985 s 384 (nr 62)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-05-29

Målnummer:
B1150-83