Val av påföljd för försök till försäkringsbedrägeri.


Lagrum:
9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 9 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1984 s 740 (nr 136)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-11-02

Målnummer:
B23-84