Fråga huruvida en allmän va-anläggning med hänsyn till dimensionering m m har uppfyllt kraven på tillgodoseende av skäliga anspråk på säkerhet. 12 och 29 §§ va-lagen.


Lagrum:
12 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 29 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
NJA 1984 s 721 (nr 133)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-10-24

Målnummer:
T138-82