Fråga, huruvida HovR ägt avgöra brottmål utan huvudförhandling. 51 kap 21 § 2 st och 23 § RB.


Lagrum:
51 kap. 21 § rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 23 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1984 s 181 (nr 29)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-03-13

Målnummer:
B148-83