Ett sådant handhavande av narkotika som äger rum i direkt anslutning till konsumtion har inte ansetts utgöra innehav i narkotikastrafflagens mening. Tillika fråga om val av påföljd för narkotikabrott.


Lagrum:
1 § narkotikastrafflagen (1968:64); 5 § narkotikastrafflagen (1968:64); 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1983 s 887 (nr 159)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-12-21

Målnummer:
B352-83