Fråga om påföljd, när utlänning brukat falskt pass för att ta sig in i Sverige.


Lagrum:
14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 14 kap. 9 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1983 s 786 (nr 139)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-12-13

Målnummer:
B509-83