Ansökan om återställande av försutten tid. Tiden för fullföljande av talan mot dom i äktenskapsmål har återställts utom såvitt genom domen dömts till äktenskapsskillnad.


Lagrum:
50 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1983 s 772 (nr 136)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-11-24

Målnummer:
Ö218-82