Fråga om val av påföljd för bokföringsbrott.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 11 kap. 7 § 1 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1983 s 205 (nr 23)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-03-09

Målnummer:
B993-82