Rymning eller undanhållande.


Lagrum:
21 kap. 12 § brottsbalken (1962:700); 21 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 34 kap. 1 § 1 st. 2 brottsbalken (1962:700)
NJA 1983 s 198 (nr 21)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1983-03-03

Målnummer:
B965-81