Fråga i mål angående bedrägeribrott om skada uppkommit vid fullgörande av avtal.


Lagrum:
9 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1982 s 863 (nr 131)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-12-29

Målnummer:
B477-81