Ansökan om editionsföreläggande för upptagande av bevis till framtida säkerhet, som direkt motiverats av önskemålet att kunna fastställa den blivande motpartens identitet, har i visst fall bifallits.


Lagrum:
41 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 41 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 38 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); 38 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1982 s 650 (nr 91)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-10-22

Målnummer:
Ö226-81