Villkorlig dom har av hänsyn till allmän laglydnad inte ansetts kunna komma i fråga som påföljd för tilltalad, vilken systematiskt under lång tid på sin arbetsplats förövat grova stölder och grova bedrägerier mot arbetsgivaren.


Lagrum:
8 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 9 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1982 s 645 (nr 90)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-10-25

Målnummer:
B512-82