Fråga - i fyra fall - om bestämmande av påföljden för rattfylleri under hänsynstagande till de svårigheter som återkallelse av körkort medfört för gärningsmannen i hans yrkes- eller näringsverksamhet. 6 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och 26 kap 1 § BrB.(I-IV).


Lagrum:
6 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; 26 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1982 s 350 (nr 57)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1982-06-21

Målnummer:
B882-81